Psykologisk Orientering © 2013  |  Webbproduktion: Louie Balko

 Tel 073 810 82 35  E-post: info@psykologiskorientering.se

Enkla lösningar -

på komplexa livsproblem!

NY GRUND - NYTT TÄNK - NYTT LIV

Tedestrand coaching AB

Bli fri från dina livsproblem ovanligt snabbt och enkelt!

Processkartan tillsammans med min hjälp i utbildningen vägleder dig ur bl.a...

-  Ångest

-  Alkoholproblem

-  Depression

-  Relationsproblem

Den unika processkartan som du lär dig och därefter är fokus i utbildningen, vägleder dig till en stabil och varaktig förändring.

- Ätstörningar

- Viktproblem

- Spelberoende

- Mobbning

3-dagarsprocess för att lösa komplexa livsproblem

3-dagarsprocessen är en optimal och effektiv inledning på en process där man följer kartan från start till mål. Det är en mycket effektiv och snabb form av Psykologisk orientering som skapar en varaktig förändring. Kartan/lösningen är klar, så jag lä rut den till dig. Så det är mer pedagogik än psykologi. Psykologi är för komplicerat för att lösa sina egna problem.

 

Du lär dig kartan på tre dagar och leder därefter din egen process med hjälp och stöd av mig, genom telefon, skype eller fortsatta möten beroende på avstånd och andra faktorer - detta anpassas individuellt utifrån din situation och dina önskemål.

Kontakta mig redan idag!

- Relationsproblem

- Kommunikationsproblem

- Utbrändhet

Metoden fungerar lika bra på distans. Så var du bor spelar ingen roll,  vi jobbar då antingen via telefon eller Skype.

Jag har också ett samarbete direkt via datorn med www.competencer.com. Här hittar du direkt till min sida, ett mycket enkelt och effektivt system: https://www.competencer.com/profile/anders-tedestrand

 

Eller boka direkt här: https://www.bokadirekt.se/places/tedestrand-coaching-ab-15767

SKICKA RENSA